Znáte svatou Zdislavu?

Kdo zná trochu českou historii, určitě zná i Zdislavu z Lemberka. O jejím mládí není nic moc známo. Maminka Sibyla přišla do Čech ze Sicílie s nevěstou krále Václava I. A zde se vdala za Přibyslava z Křižanova, Zdislavina otce. Rodiče zřejmě byli velice nakloněni duchovním vědám a odtud také asi pramení Zdislavin zájem o víru.zdislava

Kolem roku 1238 se provdala za Havla z Lemberka, spoluzakladatele Turnova, a měli spolu asi 4 děti. Zdislava s manželem založila špitál, kde se starala o chudé a nemocné.  Dále postavila chrám svatého Vavřince a klášter pro dominikány v Jablonném. V Turnově pak kostel a dominikánský klášter.

Vedle rodiny její veškerá péče patřila chudým a potřebným. Zápisy v kronikách vyprávějí, že uzdravovala i ty nejtěžší nemoci. A dokonce vracela k životu mrtvé. Byla velkým vzorem pro mnoho lidí. Hlavně pro svého manžela.

Zemřela ve 33 letech a pochována je v kostele v Jablonném, kde jsou její ostatky uchovávány dodnes. Je patronkou libereckého kraje.

Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1995. Za svatou ji prohlásil Papež Jan Pavel II.

This entry was published on January 23, 2015 at 10:29 pm. It’s filed under Osobnosti and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: