Pravda je jen to, co jest dobrem všech

Když se řekne Mistr Jan Hus…dáte dohromady pár vět o tomto velikém člověku, který hájil pravdu a neopustil ji ani na hranici? Měl by být příkladem nám všem pro svou odvahu nést svůj názor a přesvědčení o pravdě.

hus

Mistr Jan Hus se narodil v roce 1369 v Husinci. Odtud to přízvisko Hus. Studoval na Karlově univerzitě a stal se i jejím rektorem. Byl to římskokatolický kněz, kazatel a myslitel. Co ale kázal, a o čem? Hovořil o úpadku církve a šířil svoje myšlenky ve svých dílech a šířil je mezi obyčejný lid. Kritizoval zejména udílení odpustků a to celkový její mravní úpadek. Za to byl však církví pronásledován a přestal být v milosti.

Hus také kázal o tom, že hlavou římskokatolické církve není papež, ale Ježíš Kristus a pokud jsou jeho pokyny v nesouladu s Biblí, aby je lidé nenásledovali. Za to byl ve veliké nemilosti i staletí po své smrti.

Teprve až v roce 1999 byl prohlášen za skutečného reformátora církve a to papežem Janem Pavlem II.

Na výzvu císaře Zikmunda, který Husa nejprve chránil, odejel do Kostnice, aby se tam za své názory omluvil. Ten z nich však neslevil a jeho život byl zpečetěn. Odklonil se od něho i Zikmund. Za velikého fyzického i psychického nátlaku byl vězněna a usvědčován i z toho, co nikdy nekázal. 6. července 1415 byl tak v Kostnici upálen. Jeho smrt vyvolala velikou vlnu nesouhlasu a dala tak vzniknout husitství a nové církvi husitské.

Mistr Jan Hus si stál za svou pravdou a hájil ji stůj co stůj. I když věděl, že za to může skončit na hranici. Kéž by takových statečných obhájců pravdy a morálky bylo mezi námi více. V tom je jeho odkaz velice důležitý pro nás pro všechny. Nebojte se stát za svou pravdou.

 

This entry was published on February 1, 2015 at 8:12 pm. It’s filed under Osobnosti and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: